Schools-palvelu opettajille

Opettajat voivat laatia ja lähettää tehtäviä, pyytää vertais- ja itsearviointeja ja järjestää tenttejä, kun taas opetushallinto voi hallinnoida muun muassa kurssi-ilmoittautumisia ja rekrytointia.

Käytä E-lomaketta opetuksessa

  1. Tee lomakkeella itsellesi tunnukset palveluun.
  2. Kirjaudu sisään luomillasi tunnuksilla.
    1. Antamasi sähköpostiosoite on käyttäjätunnuksesi. Kirjaudu ensimmäisellä käyttökerralla sisään luomallasi väliäaikaisella salasanalla.
    2. Päästyäsi sisään vaihda salasana klikkaamalla oikeassa yläkulmassa näkyvää nimeäsi ja sen jälkeen "Omat tiedot" -linkkiä.
  3. Tutustu työkaluun ja käytä sitä vapaasti!
  4. Muokkaa olemassaolevia tai luo kokonaan uusia lomakkeita.
  5. Lähetä tehtävät oppilaille ja tarkasta tehtävät nopeasti ja tehokkaasti.
  6. Lähetä tulokset tai vastaukset oppilaille työkalun kautta.

Tervetuloa käyttämään tuotteitamme!

Palvelu sisältää koulutusvideoita E-lomakkeen käyttöön
Palveluun sisältyy myös E-lomake-pikaopas

Tuotteemme etäopetuksessa

Monet opettajat ovat digitaalisen opetuksen asiantuntijoita, kun taas toiset ovat vielä aloittamassa sen käyttöä. Eduix haluaa tukea opettajia käyttämään verkkopalveluita tehokkaasti ja opiskelijoiden tarpeet huomioiden.

Eduixin työkalut opettajien ja koulujen tukemiseen ovat...

Formjack

Ohjelma tiedon keräämiseen ja hallinnointiin

Lue lisää alla

Wihi

Akateemisten projektien hallintajärjestelmä

Lue lisää osoitteessa Wihi.fi

E-lomake

E-lomakkeen logo

E-lomake on tiedon keräämis- ja hallinnointiohjelma

Opetus E-lomakkeen avulla

Tiedon kerääminen

Näinä aikoina sekä oppilaiden että opettajien henkisestä hyvinvoinnista huolehtiminen ja siitä tiedon saaminen on erityisen tärkeää. Tämän tiedon keräämistä tukevat E-lomakkeen monipuoliset ominaisuudet, kuten käyttäjä- ja mobiiliystävällinen lomake-editori ja käyttöliittymä, tietosuojaseloste, lomakkeiden lähettäminen kohderyhmille ja vastausten vieminen analysoitaviksi muihin ohjelmiin.

Pohja opiskelijoiden hyvinvointikyselylle

Tehtävät

Opettajat voivat luoda monenlaisia tehtäviä, kuten avoimia ja suljettuja kysymyksiä, vastausvaihtoehtoja, raportteja ja portfolioita, joihin voi lisätä kuvia, linkkejä ja muita liitteitä.

Lisäksi E-lomake mahdollistaa erilaisten tehtävien lähettämisen eri opiskelijaryhmille, mikä tukee yksilöityä oppimista.

Esimerkkitehtävä

Arviointi

Itsearviointi kannustaa opiskelijoita ottamaan vastuun omasta oppimisestaan, ja E-lomake tukee tätä. Lisäksi vertaisarviointi auttaa opiskelijoita edistämään toistensa oppimista. E-lomakkeen workflow-ominaisuuksien avulla opettajat voivat lähettää opiskelijoiden tehtäviä toisille opiskelijoille vertaisarviointia ja rakentavaa kritiikkiä varten.

Esimerkki kyselystä, jossa opiskelijat arvioivat ryhmänsä työskentelyä

Tentit

Etäopetus edellyttää, että opettajat joutuvat miettimään entistä tarkemmin, kuinka arvioida opiskelijan oppimista. E-lomakkeen tietosuojaseloste ja tietosuoja sekä järjestelmän analyysityökalut ovat hyviä syitä sen käyttöön tenttialustana. Lisäksi E-lomake voi käyttää koulusi autentikaatiojärjestelmää, mikä takaa läpinäkyvän ja turvallisen tiedonvälityksen.

Voit myös viedä tenttitulokset taulukkolaskentaohjelmiin tarkempaa analysointia varten.

Tiedon keräämisen hallinnointi

E-lomakkeella voi hallinnoida koronapandemian aikana niin yksinkertaisia kuin monimutkaisiakin proseseja, kuten etäopettamiskoulutuksen järjestämistä opettajille tai oppilaiden ilmoittautumista etäkursseille.

E-lomake tarjoaa työkalut tiedon organisointiin ja käsittelyyn, ja voit tarkastella keräämääsi dataa ohjelman sisällä tai ladata sen taulukkolaskenta- ja tilastointiohjelmiin.

Käyttötapaus: Ilmoittautumisten hallinnointi

Opiskelijat ilmoittautuvat esim. kouluun, kurssille tai harjoituksiin.

Hallinnoi työnkulkua lisäämällä kollegoillesi rooleja ja tehtäviä

Ilmoittautumiset käsitellän (vahvistukset, hyväksymiset, hylkäämiset)

Järjestelmä lähettää ilmoittautumisen tilan opiskelijalle

Voit tarkastella tuloksia E-lomakkeen sisällä tai viedä ne taulukkolaskenta­ohjelmiin

E-lomake etäopiskelussa

Muita tuotteitamme

Tutustu myös muihin tuotteisiimme:

Wihi

Järjestelmä opinnäytetöiden hallintaan

Lue lisää osoitteessa Wihi.fi

Collecte

Järjestelmä kokoelmien systemaattiseen hallintaan

Lue lisää osoitteessa Eduix.fi

Ota meihin yhteyttä ja pyydä järjestelmien esittely ja tarjoukset.